2C_resize_low2.jpg
maki3744-gray-spring.jpg

A Spring Kiss

Trà Oolong Hoa Mộc mang vị hoa tươi những ngày đầu xuân, là một trong những loại trà Oolong phổ biến trên thế giới. Nếu bạn chưa bao giờ thử Oolong thì Trà Oolong Hoa Mộc là một gợi ý. Sau khi thử một ngụm trà, Oolong Hoa Mộc sẽ có mùi của buổi sáng trong vườn xuân khi những nhành hoa còn đong đưa với sương sớm.

Osmanthus Oolong is a sweet, delicate, smooth and floral Oolong tea that reminds you of wonderful spring flowers from the moment you first smell it. As with all great quality Oolong teas, this is a tea that may be reinfused several times.

 

Cách pha trà/ How to brew

Nhiệt độ/ Water temperature: 95ºC - 100ºC

Số lượng/ Quantity: 5gr/cup (250ml)

Thời gian hãm trà/ Steeping Time: 2-5 minutes

Pha lại/ Rebrew: 4-6 times

Caffeine: Trung bình/ Moderate level