2D_resize.jpg
maki3744-gray-summer.jpg

A Summer Nap

Trà Pouchong với mùi hoa và thảo mộc, hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ, mịn màng, giàu chất oxy hoá, vitamin và khoáng chất, thu hoạch trên những ngọn đồi từ vùng trà Pinglin, Đài Bắc, bọc trong giấy cotton trước khi sấy khô và rang, được đánh giá cao bởi những người sành trà trên thế giới. 

Pouchong tea is sweet, mild, floral and fruity, this is a unique tea that grows on the hills of Taiwan. Rich in antioxidants, vitamins and minerals, you will receive a variety of benefits from a tea that requires no sweeteners. Its taste is appreciated by tea connoisseurs worldwide.

 

Cách pha trà/ How to brew

Nhiệt độ/ Water temperature: 90ºC - 95ºC

Số lượng/ Quantity: 5gr/cup (250ml)

Thời gian hãm trà/ Steeping Time: 2-5 minutes

Pha lại/ Rebrew: 4-6 times

Caffeine: Trung bình/ Moderate level